"Поэзия - муундарды бириктирет"

"Поэзия - муундарды бириктирет"