Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын нормативдик базасы

Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын нормативдик базасы

  • Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө   мыйзам

2011-жылдын 18-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев  КРнын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу" мыйзамга кол койгон. 

Шилтеме аркылуу мыйзамдын толук түрүнө өтүү Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө мыйзам

 

  • Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Уставы

Корпорация өз ишмердүүлүгүндө КРнын Конститутциясы, КРнын массалык маалымат каражаттар чөйрөсүндөгү мыйзамы, "Телекөрсөтүү жана радиоберүү тууралуу" мыйзамы, "Кыргыз Республикасында Коомдук телерадиоберүүнү түзүү тууралуу" Убактылуу өкмөттүн Декрети, жана башка укуктук-нормативдик акт, Уставдын жобо менен жетектелет.

Шилтеме аркылуу Уставдын толук түрүнө өтүү Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Уставы

 

  • Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Редакциялык саясаты

2011-жылдын 18-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев  КРнын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу" мыйзамга кол койгон.

Шилтеме аркылуу документтин толук түрүнө өтүү Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Редакциялык саясаты