2013 - 2015 - жылга карай КТРКнын Өнүгүү стратегиясынын долбоору

2013 - 2015 - жылга карай КТРКнын Өнүгүү стратегиясынын долбоору

2012-жылдын 6-декабрында КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан колдоого алынып, 2013-2015-жылга карай Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Өнүгүү стратегиясы каналдын менеджменти тарабынан иштелип чыкты.

Аталган документти иштеп чыгууда, өлкөнүн негизги каналын өнүктүрүү максатында коомдук жана жарандык коомчулук өкүлдөрүнөн кеңири масштабдагы кеңештер, ой-пикирлер кабыл алынып, документке камтылды.

КТРКнын Өнүгүү стратегиясы алдыдагы үч жылга карай милдеттерди жана максаттарды камтыйт. Эң негизгиси, коомдук берүүнүн принциптерине жараша корпорациянын өнүгүүсүнө карай максаттуу кадамдар каралган.

Өнүгүү стратегиясында төмөнкүдөй милдеттер коюлган: эффективдүү менеджмент, санариптик берүүгө өтүү, контентти жакшыртуу, каражат табуу булактарын көбөйтүү, кызматкерлердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу жана каналдын техникалык жабдыктарын жаңылоо.