Бул күнү 1992-жылы АКШ Кыргызстанда биринчи чет өлкө элчилигин ачкан

Бул күнү 1992-жылы АКШ Кыргызстанда биринчи чет өлкө элчилигин ачкан

Бул күнү 1992-жылы АКШ Кыргызстанда биринчи чет өлкө элчилигин ачкан...

1907-жылы Курманжан Датка каза болгон...