Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

“Top Hit 10” (повтор)

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кадр Сыртында

21:15

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

“Асман” 9-выпуск (повтор)

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Top News

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

“Online Жылдызы” (повтор)

10:15

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кадр Сыртында

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30 азыр эфирде

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

One travel (повтор)

10:25

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Top News

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

15:00

Кадр Сыртында (повтор)

15:15

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

“Top Hit 10”

20:50

Музыка

21:00

“Асман” 2-сезон, 10-выпуск

22:30

Музыка

01:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

15:00

Кадр Сыртында (повтор)

15:15

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

Top News (повтор)

19:10

Музыка

20:00

“Online Жылдызы”

20:15

“Автокараоке”

20:45

One travel

21:10

“Эң Мыкы шоу!”

21:35

Музыка

23:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка