Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

14:00

Жаңы ысым

14:30

Музыка

15:00

Беш ыргай

15:30

Музыка

16:00

Ретро Музыка

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

22:00

Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”

22:20

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

2:00

Жаңы ысым

2:30

Музыка

3:00

Беш ыргай

3:30

Музыка

4:00

Ретро Музыка

4:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

One travel

10:25

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

14:00

Жаңы ысым

14:30

Музыка

15:00

Беш ыргай

15:30

Музыка

16:00

Ретро Музыка

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

2:00

Жаңы ысым

2:30

Музыка

3:00

Беш ыргай

3:30

Музыка

4:00

Ретро Музыка

4:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

"Элдик Хит"

10:50

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

14:00

Жаңы ысым

14:30

Музыка

15:00

Беш ыргай

15:30

Музыка

16:00

Ретро Музыка

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

22:00

Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”

22:20

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

1:30

Музыка

2:00

Жаңы ысым

2:30

Музыка

3:00

Беш ыргай

3:30

Музыка

4:00

Ретро Музыка

4:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

Online Жылдызы (повтор)

10:15

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Караоке. “Ырдайлы, достор ырдайлы”(повтор)

13:20

Музыка

14:00

Жаны ысым

14:30

Музыка

15:00

Беш ыргай

15:30

Музыка

16:00

Ретро Музыка

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

1:30

Музыка

2:00

Жаңы ысым

2:30

Музыка

3:00

Беш ыргай

3:30

Музыка

4:00

Ретро Музыка

4:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

“Эл эмне дейт” (повтор)

10:25

Музыка

14:00

Жаңы ысым

14:30

Музыка

15:00

Беш ыргай

15:30

Музыка

16:00

Ретро Музыка

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

22:00

Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”

22:20

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

2:00

Жаңы ысым

2:30

Музыка

3:00

Беш ыргай

3:30

Музыка

4:00

Ретро Музыка

4:30

Музыка

06:58

КР Гимни

7:00

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

14:00

Жаны ысым

14:30

Музыка

15:00

Беш ыргай

15:30

Музыка

16:00

Ретро Музыка

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

TOP NEWS (повтор)

21:10

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

2:00

Жаңы ысым

2:30

Музыка

3:00

Беш ыргай

3:30

Музыка

4:00

Ретро Музыка

4:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

14:00

Жаны ысым

14:30

Музыка

15:00

Беш ыргай

15:30

Музыка

16:00

Ретро Музыка

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

TOP NEWS (повтор)

19:10

Музыка

20:00

One travel

20:25

“Эл эмне дейт”

20:50

Музыка

21:00

“Online Жылдызы”

21: 15

Музыка

22:00

“Элдик Хит”

22:50

Музыка