Көрсөтүүлөр программасы КТРК

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Кротик и Панда: Друг издалека". Мультфильм

10:12

"Джамайка". Сериал. 58-я серия

11:00

Новости

11:15

"Автокараоке"

11:45

"Училка". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Училка" (продолжение)

15:00

Новости

15:20

"Жүңгөгө сапар"

16:20

"Маанилүү маек"

17:00

Күндарек

17:20

"Кротик и Панда: Чёрно-белая вечеринка". Мультфильм

17:32

"Бунтари". Короткометражный художественный фильм

18:07

"Шанс"

18:29

"Кыйырдагы кыргыз үй"

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Демократия сабактары"

20:25

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Семейный бюджет"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Стратегия-2040"

22:30

"Акшоола". Сериал. 5-серия

23:16

"Көчмөндөр дүйнөсү" этно-фестивалы. 2-бөлүк

0:56

"Демократия сабактары"

1:31

"127 часов". Художественный фильм

3:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

3:37

"Джамайка". Сериал. 58-я серия

4:24

"Стратегия-2040"

4:47

"Цена измены". Художественный фильм

5:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

5:37

"Цена измены" (продолжение)

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Новости

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Новости

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Кротик и Панда: Ловушка". Мультфильм

10:12

"Джамайка". Сериал. 59-я серия

11:00

Новости

11:15

"Акшоола". Сериал. 5-серия

12:01

"Семейный бюджет"

12:11

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

12:42

"Ардагер" ("Кыргызфильм")

13:00

Күндарек

13:14

"Тима и Тома: Пришелец". Мультфильм

13:19

"Жажда смерти". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"Жүңгөгө сапар"

16:20

"Маданият майданы"

17:00

Күндарек

17:20

"Миллионер болгуң келеби?"

18:15

"Зверята: Заколдованный дом". Мультфильм

18:33

"Көчмөн" ("Кыргызтелефильм")

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Ой ордо"

20:40

"Телекүзөт"

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Президенттин багыты"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Акшоола". Сериал. 6-серия

22:56

"Жүрөктө жаз". Л. Райымбекова

0:35

"Кайра жаралуу". Көркөм фильм

2:08

"Ой ордо"

3:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

3:37

"Джамайка". Сериал. 59-я серия

4:24

"Телекүзөт"

4:41

"Девять жизней". Художественный фильм

5:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

5:37

"Девять жизней" (продолжение)

6:44

"Зефир". Кыска метраждуу көркөм фильм

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Висспер: Колыбельная для медвежонка. Конь прекрасный". Мультфильмы

10:14

"Джамайка". Сериал. 60-я серия

11:00

Новости

11:15

"Акшоола". Сериал. 6-серия

12:01

"Команда Дино: Магическое изменение". Мультфильм

12:11

"Магадан. Заповедные дороги". Документальный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"За чужие грехи". Художественный фильм

14:46

"Человек и художник". Жумабек Базарбаев ("Кыргызтелефильм")

15:00

Новости

15:20

"Жүңгөгө сапар"

16:20

"Актуальный разговор"

17:00

Күндарек

17:20

"Бакен Кыдыкеева" ("Кыргызфильм")

17:40

"Сокур"

17:58

"Бирге окуйбуз"

18:40

"Билим КG"

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Парламентаризм сабактары"

20:10

"Кылым күүлөрү"

20:25

"Капитал". Еженедельный экономический обзор

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

Атайын репортаж

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Семейный бюджет"

22:20

"Трибуна КТРК"

22:25

"Акшоола". Сериал. 7-серия

23:11

"Улутман"

23:46

"В поисках мамы". Художественный фильм

1:37

"Билим КG"

1:52

"Бакен Кыдыкеева" ("Кыргызфильм")

2:14

"Дикая природа Аргентины: Водное царство". Документальный фильм

3:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

3:37

"Джамайка". Сериал. 60-я серия

4:22

"Любовь в розыске". Художественный фильм

5:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

5:37

"Любовь в розыске" (продолжение)

6:48

"Кылым күүлөрү"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Новости

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Новости

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Кротик и Панда: Дыня". Мультфильм

10:12

"Джамайка". Сериал. 61-я серия

11:00

Новости

11:15

"Акшоола". Сериал. 7-серия

12:01

"Семейный бюджет"

12:11

"Капитал". Еженедельный экономический обзор

12:41

"Висспер: На гребне волны". Мультфильм

12:48

"Зефир". Кыска метраждуу көркөм фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Тётя Маша". Художественный фильм

14:45

"Адам жана сүрөтчу". Ормонали Идирисов ("Кыргызтелефильм")

15:00

Новости

15:20

"Жүңгөгө сапар"

16:22

"Приключения Чака: Рекламный ролик". Мультфильм

16:33

"Лестница в доме с лифтом" Короткометражный художественный фильм ("Кыргызфильм")

17:00

Күндарек

17:20

"Кокоша - маленький дракон. Музыкальный ринг". Мультфильм

17:32

"Джамиля" Художественный фильм ("Мосфильм")

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Ой ордо"

20:40

"Телекүзөт"

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Президенттин багыты"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Акшоола". Сериал. 8-серия

22:56

"Ырдайлы кыргыз ырларын"

23:35

"Тоолуктардын ток-шоусу"

0:35

"Бархатный сезон". Художественный фильм

2:11

"Магадан. Заповедные дороги". Документальный фильм

3:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

3:37

"Джамайка". Сериал. 61-я серия

4:24

"Телекүзөт"

4:39

"Злая шутка". Художественный фильм

5:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

5:37

"Злая шутка" (продолжение)

6:46

"Жан дүйнө жаңырыгы". Кыска метраждуу көркөм фильм

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Висспер: Неуклюжий слон. Маленькая мышиная загадка" Мультфильмы

10:14

"Джамайка". Сериал. 62-я серия

11:00

Новости

11:15

"Акшоола". Сериал. 8-серия

12:01

"Команда Дино: Кэмпинг". Мультфильм

12:11

"Керээз". Кыска метраждуу көркөм фильм ("Кыргызфильм")

12:33

"Элүү жыл элим менен". Качкын Абдыкадыровдун чыгармачылык кечеси

13:00

Күндарек

13:15

"Элүү жыл элим менен" (уландысы)

14:30

"Кайдасың?..."

15:00

Новости

15:20

"Жүңгөгө сапар"

16:20

"Маанилүү маек"

17:00

Күндарек

17:20

"Тима и Тома: Этикет". Мультфильм

17:25

"Үмүт". Көркөм телефильм ("Кыргызтелефильм")

18:20

"Манас таануу"

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Ой ордо"

20:40

"Трибуна КТРК"

20:45

"Кылым күүлөрү"

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Аймактарды өнүктүрүү"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"One TRAVEL"

22:35

"Мосты дружбы"

23:00

"Танцующая память". Народная артистка КР Рейна Чокоева

0:07

"В лесах Сибири". Художественный фильм

1:44

"Ой ордо"

2:34

"Трибуна КТРК"

2:39

"Жыгач ооз комуз" ("Кыргызтелефильм")

3:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

3:37

"Джамайка". Сериал. 62-я серия

4:25

"Река памяти". Художественный фильм

5:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

5:37

"Река памяти" (продолжение)

6:31

"One TRAVEL"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Таңкы маанай"

7:30

"Астана". Документальный фильм

8:00

Фильм для детей. "Двое: Я и моя тень"

9:00

Новости

9:05

"Двое: Я и моя тень" (продолжение)

9:43

"Китеп дүйнөсүнө саякат"

10:00

Күндарек

10:05

"Бирге окуйбуз"

10:43

"Керемет көч"

10:57

"Глобус"

11:22

"Белка и Стрелка: Больше энергии". Мультфильм

11:28

"Эл байлыгы"

11:40

"100 дорог"

12:00

Новости

12:15

"Дунай - европейская Амазонка". Документальный фильм

13:00

"Знакомство с родителями". Художественный фильм (на англ. языке)

14:00

Күндарек

14:15

"Знакомство с родителями" (продолжение)

15:00

Новости

15:15

"Тима и Тома: День рождения". Мультфильм

15:20

"Жүңгөгө сапар"

16:20

"Маданият майданы"

17:00

Күндарек

17:15

"Висспер: Догонялки с коалой". Мультфильм

17:22

Арноо концерти

18:28

"Онлайн жылдызы". Кайрат Жыргалбек уулу

18:43

"Курмангазы жана улуу талаа сазы". Эл аралык фестиваль

19:20

"Результаты Проекта развития животноводства и рынка"

19:30

"Бейне". Шүкүрбек Бейшеналиев

20:00

"Ден соолук +"

20:35

"Кыргыз Өкмөтүндө"

21:00

Итоги недели

22:00

"Адам жана сүрөтчү". Айып Алакунов ("Кыргызтелефильм")

22:16

"Салам, Кыргызстан!"

23:16

"Мать за сына". Художественный фильм

2:14

"Ден соолук +"

2:44

"Моё сердце с тобой". Художественный фильм

3:00

Итоги недели

3:52

"Моё сердце с тобой" (продолжение)

6:35

"Керээз". Кыска метраждуу көркөм фильм ("Кыргызфильм")

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Таңкы маанай"

7:30

"Здравствуй, солнышко!". Документальный фильм

7:45

"Принцесса Мононоке". Мультфильм

9:00

Новости

9:05

"Принцесса Мононоке" (продолжение)

10:00

Күндарек

10:05

"Манас таануу"

10:40

"Керемет көч"

10:54

"Китеп дүйнөсүнө саякат"

11:09

"Баластан-шоу"

11:34

"Күн балдары"

12:04

"Таалимтай"

12:15

"Здоровый город"

12:40

"Мекенге кызмат"

13:00

Новости

13:15

"100 дорог"

13:39

"Салам, Кыргызстан!"

14:39

"Тима и Тома: Птичка". Мультфильм

14:44

"Тоска". Короткометражный художественный фильм

14:55

"Мосты дружбы"

15:20

"Жүңгөгө сапар"

16:20

"Адам жана сүрөтчү". Бообек Арыков ("Кыргызтелефильм")

16:30

"Ден соолук +"

17:00

Күндарек

17:15

"Кротик и Панда: Конкурс цветов". Мультфильм

17:27

Арноо концерти

18:36

"Парламент"

19:31

"Миллионер болгуң келеби?"

20:30

"Эң Мыкы шоу"

21:00

Жумакайрык

22:00

"Автокараоке"

22:35

"Асман"