Көрсөтүүлөр программасы

0:00 Итоги недели
0:53 Жаңылыктар
1:13 Новости
1:40 Жаңылыктар
2:07 Новости
2:34 Жаңылыктар
3:00 Итоги недели
3:53 Атайын репортаж
4:03 Cоциум
4:13 Жаңылыктар
4:40 Новости
5:07 Социальные ролики
5:10 Жаңылыктар
5:30 Это интересно
5:40 Новости
6:02 Жаңылыктар
6:30 Итоги недели
7:23 Жаңылыктар
7:57 Новости
8:25 Жаңылыктар
8:47 Атайын репортаж
9:00 Атайын репортаж
9:17 Жаңылыктар
9:43 Новости
10:10 Социальные ролики
10:14 Жаңылыктар
10:40 Социальные ролики
10:44 Новости
11:11 Жаңылыктар
11:40 Новости
12:00 Новости
12:18 Жаңылыктар
12:45 Атайын репортаж
13:00 Новости
13:12 Социальные ролики
13:15 Жаңылыктар
13:30 Валюталар курсу
13:32 Новости
13:50 Жаңылыктар
14:07 Cоциум
14:17 Жаңылыктар
14:50 Новости
15:02 Социальные ролики
15:05 Жаңылыктар
15:32 Cоциум
15:50 Новости
16:00 Дүйнөлүк жаңылыктар
16:10 Жаңылыктар
16:37 Новости
17:00 Күндарек
17:10 Атайын репортаж
17:20 Новости
17:42 Социальные ролики
17:46 Жаңылыктар
18:10 Элдик репортёр
18:20 Новости
18:47 Жаңылыктар
19:14 Новости
19:36 Социальные ролики
19:40 Специальный репортаж
19:50 Дорожная безопасность
20:00 Время спорта
20:15 Жаңылыктар
20:35 Новости азыр эфирде
21:00 Жумакайрык
22:00 Время спорта
22:10 Жаңылыктар
22:30 Новости
22:50 Cоциум
23:07 Жаңылыктар
23:30 Новости