Көрсөтүүлөр программасы

0:30 "Залкарлар"
1:05 "Тарыхты тактайлы"
1:35 Көркөм тасма "Биринчи кадр"
2:40 Документальный фильм Дикая природа Америки: Горы
3:30 Концерт ⅠV Эпостор фестивалы
5:18 "Концерт классической музыки"
5:59 "Алтын казына"
6:58 Кыргыз Республикасынын гимни
7:00 Анонс программа
7:05 Көркөм тасма "Москва көз жашка ишенбейт" 1-2-бөлүм
9:30 "Укмуштар сыры" "Контейнер ташуучу кемелер"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:05 "Тоолуктардын ток шоусу" "Сын"
12:05 Документальный фильм "Древний город в небесах. Мачу-Пикчу"
13:00 "Шайыр апалар" гала-концерти
16:45 "Бейне" К.Тыналиев
17:15 "Тарыхты тактайлы"
17:45 "Улутман"
18:25 "Ала-Тоо сени сагынаар"
18:57 "Кылым күүлөрү"
19:05 Чыгармачылык кече "Жүрөктө жанган кут жылдыз"
20:25 "Салт санат" "Салттар жанданганда" азыр эфирде
21:00 "Төкмө келсе төр бошот"
22:05 Художественный фильм "Анна и кароль"