Көрсөтүүлөр программасы Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

“Салам, Кыргызстан!” (повтор)

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кадр Сыртында

21:15

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

“Асман” 5-выпуск (повтор)

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

“Online Жылдызы” (повтор)

10:15

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

13:00

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кадр Сыртында

21:15

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

One travel (повтор)

10:25

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Ретро музыка

12:30

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

“Top-Hit 10”

20:50

Музыка

21:00

“Асман ” 2-сезон, 6-выпуск

22:30

Гүлнур Сатылганова - "Керемет жашоо" концерт (повтор)

01:26

Музыка

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

Гүлнур Сатылганова - "Керемет жашоо" концерт (повтор)

12:56

Музыка

14:00

Беш ыргай

14:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

“Online Жылдызы”

20:15

“Автокараоке”

20:45

One travel

21:10

“Эң Мыкы шоу!”

21:35

Музыка

22:00

“Салам, Кыргызстан!”

23:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка