Көрсөтүүлөр программасы Баластан

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Братец медвежонок-2"

8:12

"Көркөм окуу" ("Султанмурат", "Боорукер кыз" )

8:16

Айдан "Кудук"

8:21

Малышарики "Засоня"

8:26

Muz-Time

8:35

"Көңүлдүү шариктер" ("Суу процедурасы")

8:41

"Фиксики" (1-сезон 31-серия)

8:47

"Керемет көч" (Тамга 3/32-серия)

9:02

Мультфильм "Мадагаскар 3: Цирк"

10:37

"Баластан шоу"

11:02

"Таалимтай"

11:12

Muz-Time

11:27 азыр эфирде

Фильм "Все любят китов"

13:10

"The Fixies" ("The Tooth Brush")

13:16

"Көркөм окуу" ("Биринчи мугалим" )

13:19

Мультфильм "Новые приключения Белоснежки 1"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Братец медвежонок-2"

15:42

"Көркөм окуу" ("Султанмурат", "Боорукер кыз" )

15:46

Айдан "Кудук"

15:51

Малышарики "Засоня"

15:56

Muz-Time

16:05

"Көңүлдүү шариктер" ("Суу процедурасы")

16:11

"Фиксики" (1-сезон 31-серия)

16:17

"Керемет көч" (Тамга 3/32-серия)

16:32

"The Fixies" ("The Tooth Brush")

16:38

Мультфильм "Мадагаскар 3: Цирк"

18:07

Фильм "Все любят китов"

19:56

"Баластан шоу"

21:22

"Көркөм окуу" ("Биринчи мугалим" )

21:25

"Таалимтай"

21:33

Muz-Time

21:48

Мультфильм "Новые приключения Белоснежки 1"

22:00

"Балдар үчүн бейпил түн!"

23:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

"Көркөм окуу" ("Кайрылып куштар келгенче", "Эрте келген турналар" )

7:05

Мультфильм "Новые приключения Белоснежки 2"

8:22

"Айдан" "Тартипсиздик"

8:28

Малышарики "Печенье"

8:33

"Көңүлдүү шариктер" ("Талант")

8:39

"Фиксики" (1-сезон 32-серия)

8:45

"Керемет көч" (Тамга 3/28-серия)

9:02

"The Fixies" ("The antenno")

9:08

"Глобус"

9:33

Muz-Time

9:42

"Көркөм окуу" ("Жакшы Кыз", "Санат ыры" )

9:44

Мультфильм "Звёздные собаки: Белка и Стрелка"

11:12

Muz-Time

11:27

Фильм "Котенок"

12:48

"Айдан" "Таш бака"

12:54

"The Fixies" ("The antenno")

13:00

Мультфильм "Шрек 2"

14:30

Реклама, анонс

14:32

"Көркөм окуу" ("Кайрылып куштар келгенче", "Эрте келген турналар" )

14:35

Мультфильм "Новые приключения Белоснежки 2"

15:52

"Айдан" "Тартипсиздик"

15:58

Малышарики "Печенье"

16:03

"Көңүлдүү шариктер" ("Талант")

16:09

"Фиксики" (1-сезон 32-серия)

16:15

"Керемет көч" (Тамга 3/28-серия)

16:32

"The Fixies" ("The antenno")

16:38

"Көркөм окуу" ("Жакшы Кыз", "Санат ыры" )

16:40

"Айдан" "Таш бака"

16:46

Мультфильм "Звёздные собаки: Белка и Стрелка"

18:12

Muz-Time

18:21

Фильм "Котенок"

19:42

"Глобус"

20:08

Muz-Time

20:23

"The Fixies" ("The antenno")

20:29

Мультфильм "Шрек 2"

22:00

"Балдар үчүн бейпил түн!"

23:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "В поисках Жу"

8:17

Айдан "Тизме"

8:23

"Көркөм окуу" ("Эне тил" )

8:26

Muz-Time

8:35

"Көңүлдүү шариктер" ("Таттуу жашоо")

8:41

"Фиксики" (1-сезон 33-серия)

8:47

"Керемет көч" (Тамга 3/23-серия)

9:02

"Манас таануу" (№9 "Айкөл Манас" тобу менен "Кут" тобу)

9:40

"The Fixies" ("The music box")

9:46

Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных"

11:12

Muz-Time

11:27

"Көркөм окуу" ("Ак жаан" )

11:30

Фильм "102 далматинца"

13:03

"Көркөм окуу" ("Эне тил" )

13:07

Мультфильм "Смешарики. Дежавю"

14:30

Реклама, анонс,сонун ыр

14:32

Мультфильм "В поисках Жу"

15:47

Айдан "Тизме"

15:53

"Көркөм окуу" ("Эне тил" )

15:56

Muz-Time

16:05

"Көңүлдүү шариктер" ("Таттуу жашоо")

16:11

"Фиксики" (1-сезон 33-серия)

16:17

"Керемет көч" (Тамга 3/23-серия)

16:32

"The Fixies" ("The music box")

16:38

"Көркөм окуу" ("Ак жаан" )

16:41

Фильм "102 далматинца"

18:15

Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных"

19:35

"Манас таануу" (№9 "Айкөл Манас" тобу менен "Кут" тобу)

20:17

Muz-Time

20:32

"Көркөм окуу" ("Эне тил" )

20:36

Мультфильм "Смешарики. Дежавю"

22:00

"Балдар үчүн бейпил түн!"

23:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Приключения пингвиненка Лоло 1,2,3 "

8:22

"Көркөм окуу" (Майсалбектин каты )

8:24

Muz-Time

8:34

"Көңүлдүү шариктер" ("Тоолор жана момпосуйлар")

8:40

"Фиксики" (1-сезон 34-серия)

8:46

"Керемет көч" (Тамга 3/35-серия)

9:01

Фильм "Жизнь Пи"

11:12

Мультфильм "Князь Владимир"

12:31

Muz-Time

12:46

"The Fixies" ("The suction Cup")

12:52

Мультфильм "Хранители снов"

14:30

Реклама, анонс

14:32

Мультфильм "Приключения пингвиненка Лоло 1,2,3 "

15:52

"Көркөм окуу" (Майсалбектин каты )

15:54

Muz-Time

16:04

"Көңүлдүү шариктер" ("Тоолор жана момпосуйлар")

16:10

"Фиксики" (1-сезон 34-серия)

16:16

"Керемет көч" (Тамга 3/35-серия)

16:32

Фильм "Жизнь Пи"

18:40

Muz-Time

18:55

Мультфильм "Князь Владимир"

20:15

"The Fixies" ("The suction Cup")

20:21

Мультфильм "Хранители снов"

22:00

"Балдар үчүн бейпил түн!"

23:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Элька"

8:24

"Көркөм окуу" ("Боорукер кыз", "Эрте келген турналар")

8:27

Muz-Time

8:36

"Көңүлдүү шариктер" ("Түзүүчү")

8:42

"Фиксики" (1-сезон 35-серия)

8:48

"Керемет көч" (3/42-серия "Көлөкө")

9:02

Мультфильм "Шрек мороз, зеленый нос"

9:26

Мультфильм "Следующее поколение"

11:12

Muz-Time

11:27

Фильм "Снежная пятерка"

12:49

"The Fixies" ("The Solar Battery")

12:55

Айдан "Ак козу карын"

13:00

Мультфильм "Гадкий Я 1"

14:30

Реклама, анонс,сонун ыр

14:32

Мультфильм "Элька"

15:54

"Көркөм окуу" ("Боорукер кыз", "Эрте келген турналар")

15:57

Muz-Time

16:06

"Көңүлдүү шариктер" ("Түзүүчү")

16:12

"Фиксики" (1-сезон 35-серия)

16:18

"Керемет көч" (3/42-серия "Көлөкө")

16:32

"The Fixies" ("The Solar Battery")

16:38

Фильм "Снежная пятерка"

18:01

Мультфильм "Следующее поколение"

19:30

Мультфильм "Шрек мороз, зеленый нос"

20:09

Айдан "Ак козу карын"

20:14

Muz-Time

20:29

Мультфильм "Ральф"

22:00

"Балдар үчүн бейпил түн!"

23:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Суперкоманда"

8:43

"Сонун ыр"

8:45

Muz-Time

8:54

"Айдан" "Жоготуу"

9:02

Концерт "Күн балдары"

9:32

Фильм "Рататуй"

11:12

Muz-Time

11:27

Фильм "Деннис — мучитель Рождества"

13:02

Мультфильм "Делай ноги"

14:30

Реклама, анонс

14:35

Мультфильм "Суперкоманда"

16:13

"Сонун ыр"

16:15

Muz-Time

16:24

"Айдан" "Жоготуу"

16:32

Фильм "Рататуй"

18:10

Muz-Time

18:25

Фильм "Деннис — мучитель Рождества"

19:48

Концерт "Күн балдары"

20:19

Мультфильм "Делай ноги"

22:00

"Балдар үчүн бейпил түн!"

23:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:02

Мультфильм "Бэмби-1"

8:12

"Сонун ыр"

8:16

Muz-Time

8:25

"Айдан" "Жылнаама"

8:30

Мультфильм "Князь Владимир"

9:48

Мультфильм "Страж-лев"

10:34

"Таалимтай"

10:42

"Сонун ыр"

10:45

"Баластан шоу"

11:12

Muz-Time

11:27

Фильм "Радости и печали маленького лорда"

12:58

Мультфильм "Делай ноги 2"

14:30

Реклама, анонс,сонун ыр

14:32

Мультфильм "Бэмби-1"

15:42

"Сонун ыр"

15:46

Muz-Time

15:55

"Айдан" "Жылнаама"

15:30

Мультфильм "Князь Владимир"

17:19

Фильм "Радости и печали маленького лорда"

18:50

"Баластан шоу"

19:16

"Сонун ыр"

19:19

"Таалимтай"

19:37

Мультфильм "Страж-лев"

20:12

Muz-Time

20:27

Мультфильм "Делай ноги 2"

22:00

"Балдар үчүн бейпил түн!"

23:58

Кыргыз Республикасынын Гимни