Көрсөтүүлөр программасы Маданият Тарых Тил

0:20

"Бобби" Художественный фильм

3:15 азыр эфирде

Спектакль "Король Лир"

5:45

"ТООЛУКТАРДЫН ТОК-ШОУСУ"

6:48

"Кылым күүлөрү"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Кылым күүлөрү"

7:10

"Бобби" Художественный фильм

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

"Көчмөндөр дүйнөсү" Этнофестиваль

12:40

Спектакль "Жүрөлүчү жүрөк оорутпай"

14:20

"Наши люди" Корейцы

15:05

"Шааниси көп Шанхай"

15:35

"Кырчындагы кызыктар" Этникалык кыргыздар

16:40

"Булак" Даректүү тасма

17:00

"КYY ТЕГИ" Түз эфир

18:05

"Көшөгө артында"

18:20

"Кымыз фестивалы"

18:40

"Ааламдын алпы Сагынбай" С.Орозбаковдун 150 жылдыгына карата

20:15

"Айтматов жана музыка"

20:50

Концерт Н.Абдырахмановдун 70жылдыгына карата

22:00

"Кон-Тики" Художественный фильм

23:45

"Наша земля.Наши океаны" Документальный фильм

1:20

"Кырчындагы кызыктар" Этникалык кыргыздар

2:25

Спектакль "Жүрөлүчү жүрөк оорутпай"

4:05

"Ааламдын алпы Сагынбай" С.Орозбаковдун 150 жылдыгына карата

5:40

Концерт К.Орозовдун 130 жылдыгына карата

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Кылым күүлөрү"

7:30

"Кон-Тики" Художественный фильм

9:15

"Концерт классической музыки" Арфа

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

Концерт Н.Абдырахмановдун 70жылдыгына карата

12:15

Спектакль "Сказки на всякий случай"

14:00

"Призраки бездны" Документальный фильм

15:35

"Кыргызга кызмат кылгандар" Б.Юнусалиев

16:15

"Кыргызстан туризмдин мекени"

16:20

"МАДАНИЯТ МАЙДАНЫ" Түз эфир

17:05

"Булуттар үстүндөгү кызмат" Даректүү тасма

17:40

Концерт "Доор" фольклордук-этнографиялык ансамбли

19:00

"АДАБИЙ АЙТЫШ" Түз эфир

20:00

"МАДАНИЯТ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ"

20:10

"Өмүр сызыгы" Н.Давлесов

20:45

Концерт Ж.Малдыбаева

22:35

"Королоева из Катве" Художественный фильм

0:35

Спектакль "Сказки на всякий случай"

2:20

"Призраки бездны" Документальный фильм

3:55

Концерт "Доор" фольклордук-этнографиялык ансамбли

5:20

"Кыргызга кызмат кылгандар" Б.Юнусалиев

6:00

"ТВ казынасынан"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Дүйнөлүк классика" Бирмингем симфониялык оркестри

8:25

"Земля увиденная с неба" Документальный фильм

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

"Королоева из Катве" Художественный фильм

13:00

"Адабий айтыш"

14:05

"Кыштак четинде" мюзикл

15:00

"Айкөл ааламы"

16:00

"ТЕАТР+САХНА" Түз эфир

17:05

"Тоо ханышасы - Курманжан Датка" Даректүү тасма

18:05

"Мидин Алыбаев-элдик акын"

18:35

"Улуу мурас"

19:00

"УЛУТ НАРКЫ - УЛУУ ТИЛ" Түз эфир

20:00

"МАДАНИЯТ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ"

20:10

"Ак-Талаа талант бешиги" Манас маданият фестивалы

21:45

"Мелодия на два голоса" Художественный фильм

0:10

"Дүйнөлүк классика" Бирмингем симфониялык оркестри

1:40

"Земля увиденная с неба" Документальный фильм

3:15

"Кыштак четинде" мюзикл

4:10

"Айкөл ааламы"

5:10

"Тоо ханышасы - Курманжан Датка" Даректүү тасма

6:15

"ТВ казынасынан"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Укмуштар сыры"

7:35

"Мелодия на два голоса" Художественный фильм

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

Балет "Эсмеральда"

13:15

"Алые маки Иссык-Куля Художественный фильм

14:55

"Кыргызстан" Даректүү тасма

15:25

"Кырчындагы кызыктар" Ашкана

15:55

"ТӨКМӨ КЕЛСЕ ТӨР БОШОТ"

17:00

"ТАРЫХЧЫЛАР ТАК АЙТАТ" Түз эфир

18:05

"Бейне" А.Жумагулов

18:40

"Мыскал" Даректүү тасма

19:00

"ОБОЛОГОН ОБОНДОР" Түз эфир

20:00

"МАДАНИЯТ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ"

20:10

"Балбай агай баяны" М.Баетов

20:35

"Улутман"

21:15

Концерт "Аруузатым" А.Мусабеков

23:50

"Иностранный корреспондент" Художественный фильм

1:55

Балет "Эсмеральда"

4:05

"Алые маки Иссык-Куля Художественный фильм

5:45

"ТӨКМӨ КЕЛСЕ ТӨР БОШОТ"

6:45

"Кылым күүлөрү"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"ТВ казынасынан"

7:25

"Укмуштар сыры"

7:55

"Иностранный корреспондент" Художественный фильм

9:55

"Алтын казына"

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

Концерт "Аруузатым" А.Мусабеков

13:40

Спектакль "Асауга тусау"

15:30

"Кырчындагы кызыктар" "Этно базар"

16:00

"Муз ART" Түз эфир

17:05

"Кыргыз искусство чеберлери" У.Полотов

17:45

"Кылым карыткан аваз" М.Өмүрканованын 100жылдыгына карата

18:55

"Кыргызстан туризмдин мекени"

19:00

"КЫРГЫЗ ТААНУУ" Түз эфир

19:45

"ЫР КЕСЕДЕ ЫР КҮЛКҮ" Түз эфир

21:00

"МАДАНИЯТ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ"

21:10

"Кырчындагы кызыктар"

22:15

Концерт "Өмүргө адам бир белек" Д.Райымбекова

1:55

Балет "Эсмеральда"

4:05

"Алые маки Иссык-Куля Художественный фильм

5:45

"ТӨКМӨ КЕЛСЕ ТӨР БОШОТ"

6:45

"Кылым күүлөрү"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"ТВ казынасынан"

7:25

"Укмуштар сыры"

7:55

"Иностранный корреспондент" Художественный фильм

9:55

"Алтын казына"

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

Концерт "Аруузатым" А.Мусабеков

13:40

Спектакль "Асауга тусау"

15:30

"Кырчындагы кызыктар" "Этно базар"

16:00

"Муз ART" Түз эфир

17:05

"Кыргыз искусство чеберлери" У.Полотов

17:45

"Кылым карыткан аваз" М.Өмүрканованын 100жылдыгына карата

18:55

"Кыргызстан туризмдин мекени"

19:00

"КЫРГЫЗ ТААНУУ" Түз эфир

19:45

"ЫР КЕСЕДЕ ЫР КҮЛКҮ" Түз эфир

21:00

"МАДАНИЯТ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ"

21:10

"Кырчындагы кызыктар"

22:15

Концерт "Өмүргө адам бир белек" Д.Райымбекова

1:55

Балет "Эсмеральда"

4:05

"Алые маки Иссык-Куля Художественный фильм

5:45

"ТӨКМӨ КЕЛСЕ ТӨР БОШОТ"

6:45

"Кылым күүлөрү"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"ТВ казынасынан"

7:25

"Укмуштар сыры"

7:55

"Иностранный корреспондент" Художественный фильм

9:55

"Алтын казына"

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

Концерт "Аруузатым" А.Мусабеков

13:40

Спектакль "Асауга тусау"

15:30

"Кырчындагы кызыктар" "Этно базар"

16:00

"Муз ART" Түз эфир

17:05

"Кыргыз искусство чеберлери" У.Полотов

17:45

"Кылым карыткан аваз" М.Өмүрканованын 100жылдыгына карата

18:55

"Кыргызстан туризмдин мекени"

19:00

"КЫРГЫЗ ТААНУУ" Түз эфир

19:45

"ЫР КЕСЕДЕ ЫР КҮЛКҮ" Түз эфир

21:00

"МАДАНИЯТ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ"

21:10

"Кырчындагы кызыктар"

22:15

Концерт "Өмүргө адам бир белек" Д.Райымбекова

1:55

Балет "Эсмеральда"

4:05

"Алые маки Иссык-Куля Художественный фильм

5:45

"ТӨКМӨ КЕЛСЕ ТӨР БОШОТ"

6:45

"Кылым күүлөрү"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"ТВ казынасынан"

7:25

"Укмуштар сыры"

7:55

"Иностранный корреспондент" Художественный фильм

9:55

"Алтын казына"

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

Концерт "Аруузатым" А.Мусабеков

13:40

Спектакль "Асауга тусау"

15:30

"Кырчындагы кызыктар" "Этно базар"

16:00

"Муз ART" Түз эфир

17:05

"Кыргыз искусство чеберлери" У.Полотов

17:45

"Кылым карыткан аваз" М.Өмүрканованын 100жылдыгына карата

18:55

"Кыргызстан туризмдин мекени"

19:00

"КЫРГЫЗ ТААНУУ" Түз эфир

19:45

"ЫР КЕСЕДЕ ЫР КҮЛКҮ" Түз эфир

21:00

"МАДАНИЯТ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ"

21:10

"Кырчындагы кызыктар"

22:15

Концерт "Өмүргө адам бир белек" Д.Райымбекова

0:00

"Последнее воскресенье Художественный фильм

1:50

"Кылым карыткан аваз" М.Өмүрканованын 100жылдыгына карата

3:00

Спектакль "Асауга тусау"

4:50

"Кырчындагы кызыктар"

5:55

"Айтматов" Даректүү тасма

6:53

"Кыргызстан туризмдин мекени"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Кылым күүлөрү"

7:10

"Укмуштар сыры" "Байыркы тоолор"

7:40

"Последнее воскресенье Художественный фильм

9:30

"Көч" Даректүү тасма

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

Концерт "Өмүргө адам бир белек" Д.Райымбекова

12:50

"Жизнь в эпоху самолетов" Документальный фильм

13:40

"МУЗ АРТ"

14:45

"Шедевры мирового балета"

15:30

"КЫРГЫЗ ТААНУУ"

16:20

"МАДАНИЯТ МАЙДАНЫ" Түз эфир

17:05

"Өмүрүн ырга арнаган залкар" Ж.Шералиевди эскерүү

18:45

"Ыр кеседе - обологон обондор"

19:50

"Кылым күүлөрү"

20:00

"МАДАНИЯТ ЖАНЫЛЫКТАРЫ"

20:25

"Көчмөндөр дүйнөсү" Этнофестиваль 5-бөлүк

22:00

"ТООЛУКТАРДЫН ТОК-ШОУСУ"

23:05

"Макбет" Художественный фильм

0:50

"Шедевры мирового балета"

1:35

"Жизнь в эпоху самолетов" Документальный фильм

2:25

"КЫРГЫЗ ТААНУУ"

3:15

"Өмүрүн ырга арнаган залкар" Ж.Шералиевди эскерүү

4:55

"Ыр кеседе- обологон обондор"

6:00

"ТВ казынасынан"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Кылым күүлөрү"

7:20

"Укмуштар сыры" Муз

7:50

"Макбет" Художественный фильм

9:35

"МАДАНИЯТ ЖАНЫЛЫКТАРЫ"

10:00

"Жүңгөгө сапар"

11:05

"Көчмөндөр дүйнөсү" Этнофестиваль 5-бөлүк

12:40

"Мировая классика" Дон Кихот

14:40

"Эволюция планеты земля" Документальный фильм

16:15

"Бейне" И.Гилязетдинов

16:50

"Колесо жизни" Дунгане

17:25

"ЫР КЕСЕДЕ ЫР КҮЛКҮ"

18:40

"Каныбек" Художественный фильм

19:55

"Кырчындагы кызыктар"

20:30

"Көчмөндөр дүйнөсү" Этнофестиваль 6-бөлүк

22:05

Концерт "Акындар ырларында апалар"