Көрсөтүүлөр программасы Маданият Тарых Тил

1:10

"Кыз жигит сармерден" Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

4:00

"Айтматов ааламы" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 1-көрсөтүү

6:00

"Алтын казына"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Алымкан" Көркөм тасма

8:10

"Кылым күүлөрү"

8:20

Ч.Айтматов: Ода Республике Документальный фильм

10:00

"Жүӊгөгө сапар"

11:05 азыр эфирде

"ШАЙЫР АПАЛАР" телефестивалы "Калый ата кыздары" тобу. Ак-Талаа району

12:30

"Мировая классика" Артур Рубинштейн

14:10

Спектакль Ч.Айтматов:"Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт"

15:45

"Меккеге карай жол" Даректүү тама

16:10

"Музыка дүйнөсү" Ч.Айтматов музыкада

16:45

"Көшөгө артында"

17:00

"КҮҮ ТЕГИ" Түз эфир

18:05

Концерт "Тогуз-Торо ыргактары"

20:10

"Кызык Time"

20:25

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 1-көрсөтүү

20:55

"Кесиптеш жөнүндө сөз" Ш.Сөлпүев Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

21:20

"Кылым карыткан аваз" М.Өмүрканованын 100 жылдыгы

22:25

"Саманчынын жолу" Көркөм тасма

23:45

"Мировая классика" Артур Рубинштейн

1:20

Ч.Айтматов: Ода Республике Документальный фильм

3:00

Концерт "Тогуз-Торо ыргактары"

5:05

"Көшөгө артында"

5:20

"Музыка дүйнөсү" Ч.Айтматов музыкада

5:55

"Кесиптеш жөнүндө сөз" Ш.Сөлпүев Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

6:15

"Алтын казына"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Эволюция планеты земля"" Документальный фильм

8:35

"Кылым күүлөрү"

8:50

"Кылым карыткан аваз" М.Өмүрканованын 100 жылдыгы

10:00

"Жүӊгөгө сапар"

11:05

"Саманчынын жолу" Көркөм тасма

12:25

"Концерт классической музыки" "Салют любви"

12:55

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 1-көрсөтүү

13:25

Спектакль "Кызыл орамалды шынарым" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

14:55

"Среди людей" Документальный фильм

16:20

"МАДАНИЯТ МАЙДАНЫ" Түз эфир

17:05

"Кесиптеш жөнүндө сөз" Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

17:40

"Ч.Айтматов: Европадагы жолугушуу" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

18:05

"Кылым күүлөрү"

18:25

"История Иссык-Кульского форума" К 90-летию Ч.Айтматова

19:00

"АДАБИЙ АЙТЫШ" Түз эфир

20:05

Ч.Айтматовдун эксклюзивдүү маеги Ч.Айтматов, Р.Жусупова 1995ж

20:30

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 2-көрсөтүү

21:00

"Кесиптеш жөнүндө сөз" К.Камчыбекова Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

21:20

Концерт "К.Тагаевдин чыгармачылыгына 60жыл"

23:20

"Первый учитель" Художественный фильм

1:00

"Концерт классической музыки" "Салют любви"

1:30

"Эволюция планеты земля"" Документальный фильм

3:05

Спектакль "Кызыл орамалды шынарым" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

4:35

"История Иссык-Кульского форума" К 90-летию Ч.Айтматова

5:10

"Среди людей" Документальный фильм

6:35

"Улуу мурас"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Алтын казына"

7:30

"Укмуштар сыры"

8:00

Концерт "К.Тагаевдин чыгармачылыгына 60жыл"

10:00

Ч.Айтматовдун 90ж арналган салтанат Түз эфир

12:05

"Жүӊгөгө сапар"

13:10

Спектакль "Жамиля" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

14:45

"Айланпа" Өз огунда айланган дүйнө Ч.Айтматов. Даректүү тасма

16:00

"ТЕАТР+САХНА" Түз эфир

17:05

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

17:45

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

18:25

Концерт "Мир музыки"

19:00

"УЛУТ НАРКЫ - УЛУУ ТИЛ" Түз эфир

20:05

"Кызык Time"

20:20

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 3-көрсөтүү

20:50

"Доорлош достор: Айтматов жана Бланкоффтор" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

21:25

"Айтматов ааламы:Айтматов жана коом" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 2-көрсөтүү

22:25

"Ала-Тоо таңшыйт" Ретро-2016

1:00

"Концерт классической музыки" "Салют любви"

1:30

"Эволюция планеты земля"" Документальный фильм

3:05

Спектакль "Кызыл орамалды шынарым" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

4:35

"История Иссык-Кульского форума" К 90-летию Ч.Айтматова

5:10

"Среди людей" Документальный фильм

6:35

"Улуу мурас"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Алтын казына"

7:30

"Укмуштар сыры"

8:00

Концерт "К.Тагаевдин чыгармачылыгына 60жыл"

10:00

Ч.Айтматовдун 90ж арналган салтанат Түз эфир

12:05

"Жүӊгөгө сапар"

13:10

Спектакль "Жамиля" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

14:45

"Айланпа" Өз огунда айланган дүйнө Ч.Айтматов. Даректүү тасма

16:00

"ТЕАТР+САХНА" Түз эфир

17:05

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

17:45

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

18:25

Концерт "Мир музыки"

19:00

"УЛУТ НАРКЫ - УЛУУ ТИЛ" Түз эфир

20:05

"Кызык Time"

20:20

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 3-көрсөтүү

20:50

"Доорлош достор: Айтматов жана Бланкоффтор" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

21:25

"Айтматов ааламы:Айтматов жана коом" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 2-көрсөтүү

22:25

"Ала-Тоо таңшыйт" Ретро-2016

1:00

"Концерт классической музыки" "Салют любви"

1:30

"Эволюция планеты земля"" Документальный фильм

3:05

Спектакль "Кызыл орамалды шынарым" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

4:35

"История Иссык-Кульского форума" К 90-летию Ч.Айтматова

5:10

"Среди людей" Документальный фильм

6:35

"Улуу мурас"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Алтын казына"

7:30

"Укмуштар сыры"

8:00

Концерт "К.Тагаевдин чыгармачылыгына 60жыл"

10:00

Ч.Айтматовдун 90ж арналган салтанат Түз эфир

12:05

"Жүӊгөгө сапар"

13:10

Спектакль "Жамиля" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

14:45

"Айланпа" Өз огунда айланган дүйнө Ч.Айтматов. Даректүү тасма

16:00

"ТЕАТР+САХНА" Түз эфир

17:05

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

17:45

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

18:25

Концерт "Мир музыки"

19:00

"УЛУТ НАРКЫ - УЛУУ ТИЛ" Түз эфир

20:05

"Кызык Time"

20:20

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 3-көрсөтүү

20:50

"Доорлош достор: Айтматов жана Бланкоффтор" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

21:25

"Айтматов ааламы:Айтматов жана коом" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 2-көрсөтүү

22:25

"Ала-Тоо таңшыйт" Ретро-2016

1:00

"Концерт классической музыки" "Салют любви"

1:30

"Эволюция планеты земля"" Документальный фильм

3:05

Спектакль "Кызыл орамалды шынарым" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

4:35

"История Иссык-Кульского форума" К 90-летию Ч.Айтматова

5:10

"Среди людей" Документальный фильм

6:35

"Улуу мурас"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Алтын казына"

7:30

"Укмуштар сыры"

8:00

Концерт "К.Тагаевдин чыгармачылыгына 60жыл"

10:00

Ч.Айтматовдун 90ж арналган салтанат Түз эфир

12:05

"Жүӊгөгө сапар"

13:10

Спектакль "Жамиля" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

14:45

"Айланпа" Өз огунда айланган дүйнө Ч.Айтматов. Даректүү тасма

16:00

"ТЕАТР+САХНА" Түз эфир

17:05

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

17:45

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

18:25

Концерт "Мир музыки"

19:00

"УЛУТ НАРКЫ - УЛУУ ТИЛ" Түз эфир

20:05

"Кызык Time"

20:20

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 3-көрсөтүү

20:50

"Доорлош достор: Айтматов жана Бланкоффтор" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

21:25

"Айтматов ааламы:Айтматов жана коом" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 2-көрсөтүү

22:25

"Ала-Тоо таңшыйт" Ретро-2016

0:25

"Ранние журавли" Художественный фильм

2:00

"Айланпа" Өз огунда айланган дүйнө Ч.Айтматов. Даректүү тасма

3:10

Спектакль "Жамиля" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

4:40

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

5:20

"Демократия сабактары" М.Бегалиев Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

6:00

"Алтын казына"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Судьба вселенной" Документальный фильм

8:05

"Ала-Тоо таңшыйт" Ретро-2016

10:00

"Жүӊгөгө сапар"

11:05

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

11:35

"Айтматов ааламы:Айтматов жана коом" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

12:35

"Ранние журавли" Художественный фильм

14:10

"Улуу кесиптин улуу устаты" С.Бекманбетов Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

14:35

"Айтматов" Документальный фильм

15:30

"Кесиптеш жөнүндө сөз" Н.Турапов Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

15:55

Концерт "Симфоническое кино" Песни В.Цоя

17:00

"ТАРЫХЧЫЛАР ТАК АЙТАТ" Түз эфир

18:05

"Кесиптеш жөнүндө сөз" Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

18:40

"После Айтматова" Документальный фильм

19:00

"ОБОЛОГОН ОБОНДОР" Түз эфир

20:05

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата 4-көрсөтүү

20:35

"Айтматов жана музыка"

21:15

"Элим менен элетте" Нарын облусу

0:30

"Жамиля" Художественный фильм

1:50

"Судьба вселенной" Документальный фильм

2:55

"Улуу кесиптин улуу устаты" С.Бекманбетов Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

3:20

"Айтматов" Документальный фильм

4:20

"Кесиптеш жөнүндө сөз" Н.Турапов Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

4:45

Концерт "Симфоническое кино" Песни В.Цоя

5:50

"Айтматов жана музыка"

6:35

"Улуу мурас"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Кылым күүлөрү"

7:15

"Океаны" Документальный фильм

8:40

"Жамиля" Художественный фильм

10:00

"Жүӊгөгө сапар"

11:05

"Айтматовдун изи менен" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

11:35

"Элим менен элетте" Нарын облусу

14:50

"Дүйнөлүк классика" Фазиль Сэй

15:40

"ТВ казынасынан" Ч.Айтматов Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

16:00

"МУЗ АРТ" Түз эфир 60 кырг Прямой

17:10

"Земная орбита писателя" Ч.Айтматов Документальный фильм

18:05

"Ала-Тоо таңшыйт"

18:45

"КЫРГЫЗ ТААНУУ" Түз эфир

19:45

"ЫР КЕСЕДЕ ЫР КҮЛКҮ" Түз эфир

21:00

"Кызык Time"

21:15

Концерт "Күү дайрасы" С.Токтакунова

22:20

"Красная косынка" Художественный фильм

23:45

"Дүйнөлүк классика" Фазиль Сэй

0:35

"Океаны" Документальный фильм

2:00

"Земная орбита писателя" Ч.Айтматов Документальный фильм

2:55

"Ала-Тоо таңшыйт"

3:35

"Алтын казына"

3:45

"Элим менен элетте" Нарын облусу

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Кылым күүлөрү"

7:15

"Австралия" Документальный фильм

9:00

Концерт "Күү дайрасы" С.Токтакунова

10:00

"Жүӊгөгө сапар"

11:05

"Красная косынка" Художественный фильм

12:30

"КЫРГЫЗ ТААНУУ"

13:35

"Айтматов жана театр" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

14:10

"МУЗ АРТ"

15:15

"ТВ казынасынан" Р.Рыскелдинова Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

16:20

"МАДАНИЯТ МАЙДАНЫ" Түз эфир

17:05

"Воображаемый спектакль" Документальный фильм по роману Ч.Айтматова "Тавро Кассандры

18:20

"Көшөгө артында"

18:35

Концерт "Кыргыз телевидениесине 60 жыл"

20:40

"Кесиптеш жөнүндө сөз" З.Нурбаев Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

21:00

"ТООЛУКТАРДЫН ТОК ШОУСУ"

22:05

Концерт "Звезду мировой сцены" в юбилейном вечере И.Крутого

0:20

"Красное яблоко" Художественный фильм

1:45

"Айтматов жана театр" Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата

2:20

"Австралия" Документальный фильм

4:05

"ТВ казынасынан" Р.Рыскелдинова Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

5:10

"Воображаемый спектакль" Документальный фильм по роману Ч.Айтматова "Тавро Кассандры

6:30

"Укмуштар сыры"

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Национальный парк Серенгети" Документальный фильм

8:35

"Красное яблоко" Художественный фильм

10:00

"Жүӊгөгө сапар"

11:05

Спектакль "Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт"

12:40

"Айтматов и зритель" Документальный фильм

13:15

"Кыз-жигит сармерден" Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

16:05

"Айтматов жана театр" VI эл аралык "Арт-Орто театралдык фестивалы"

17:50

"Чингиз Айтматов" к 90 -летию Ч.Айтматова

18:25

"Биздин телевидение" Кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгына карата

19:10

"Музыка дүйнөсү" С.Исраилов

19:55

"Айкөл ааламы" Салтыбызды сактайлы

21:00

"ШАЙЫР АПАЛАР" "Дархан айымдары"тобу. Жети-Өгүз району

22:15

"Үркүн" Көркөм тасма