Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00 азыр эфирде

Таңкы концерт

5:40

Адабият алптары

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал: Тилек Асанов

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы: Асан Жакшылыков

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: “Оору чакырган ойлор” Самат Аалканов

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Балалыгым"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак: Гүлнара Раймалиева

13:00

Анонс, аба-ырайы

13:05

Манас ааламы: Чабар менен Ачбуудан

13:25

Искусство чеберлеринин концерти: КР Эл артисти Майнур Мустаева

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Камертон: Контрабас

14:20

Бир ырдын баяны: "Даткайым" с. элдики, о. Ж. Каниметов

14:40

Классик: М. Мусоргский

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: К. Иманалиев "Алтын көлдүн ак куусу" Т. Сманбековдун көркөм окуусунда

15:40

Таңшы комуз: М.Козубекова

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Радиофонд: Б. Сутенова "Квартирант"

17:00

Хит-парад

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Кол өнөр: Уз-дизайнер Асел Калканова

20:20

Лира: Сулайман Рысбаев

20:40

Эстей жүр: ТВ кызматкерлери

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси-Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Күз жана өмүр"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Кол өнөр

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы: “Жаа барс” спектакли тууралуу сөз

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: “Өмүрлөшүңө жакшы сөз айткандан уялба” Сейил Калдыбаева

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Балалыгым"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак: Адабиятчылар Ч Айтматов тууралуу

13:00

Анонс, аба-ырайы

13:05

Бир өмүр: Т. Бообекова

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Музыка дилдин тили

14:20

Кыл калем: “Айтматов ааламы “ көргөзмөсү

14:40

Классика: Венгер композитору Имре Кальман

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: К. Иманалиев "Алтын көлдүн ак куусу" Т. Сманбековдун көркөм окуусунда

15:40

Таңшы комуз: К.Орозов.СССР эл сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин эскерүүсү

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Чак-мак: Саундтрек

17:00

Сен сүйгөн обон: Нурак Абдыракманов

17:20

Поэзия мүнөттөрү: Эркинбек Мукамбет уулу

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Тагдыр тамчылары

20:20

Лира: Б. Абакиров

20:40

Эстей жүр: ТВ кызматкерлери

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси-Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Тагдыр тамчылары

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Театр дүйнөсүндө

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: “Өзүңөрдү кабыл ала билгиле” Данияр Чормошев

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Балалыгым"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак: Бектур Шаршеналиев, Куттубек Серкебаев

13:00

Анонс, аба-ырайы

13:05

Доор баяны: Байыркы металл доору

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Кыргыз композиторлору: В. Гусев

14:20

Театр дүйнөсүндө: Б. Өмүралиев

14:40

Классика: Н. Римский-Корсаков

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: К. Иманалиев "Алтын көлдүн ак куусу" Т. Сманбековдун көркөм окуусунда

15:40

Таңшы комуз: Асанбек Жаналиев

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Ой талкуу: Тамадаларды тандоо керекпи?

17:00

Сен сүйгөн обон: З.Иманалиев

17:20

Поэзия мүнөттөрү: Алыкул Осмонов

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Асылзат: Л. Үкүбаева

20:20

Лира: Сооронбай Жусуев

20:40

Эстей жүр: ТВ кызматкерлери

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси-Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Калтардан бермет жүн кетти”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Асылзат

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Айтматов ааламы

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: “Ачкыч издөөнүн ордуна ачкыч боло билүү керек” Самат Аалканов

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Балалыгым"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак: Таалай Иманкулов

13:00

Анонс, аба-ырайы

13:05

Көчмөн дүйнө: Наристени бешикке салуу, ырым-жырымдар

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Оркестр үнү жаңырат

14:20

Адабият алптары

14:40

Классика: Т. Эрматов

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: К. Иманалиев "Алтын көлдүн ак куусу" Т. Сманбековдун көркөм окуусунда

15:40

Таңшы комуз

16:00

Анонс, аба-ырайы

16:05

Улут саламаттыгы: Омуртка грыжасы

17:00

Хит-парад

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Эл ичи өнөр кенчи: Сакен Исаева

20:20

Лира: Н.Алымбеков

20:40

Эстей жүр: ТВ кызматкерлери

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси-Ретрансляция

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: Наристе

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР Гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Эл ичи өнөр кенчи

2:30

Кыргыз радиосунда классика