Көрсөтүүлөр программасы Кыргыз Радио

5:00

Таңкы концерт

5:40

Адабият алптары

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Тил адабияты

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: "Кызганыч"

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Кыямат"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак

13:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

13:05

Манас ааламы

13:25

Искусство чеберлеринин концерти: Сайра Кийизбаева

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Камертон

14:20

Бир ырдын баяны

14:40

Классика: А. Бородин

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: Ө. Даникеев "Арман"

15:40

Таңшы комуз: Асаналы Кыштообаев

16:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

16:05

Радиовикторина

17:00

Хит-парад

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Кол өнөр: “Өнөр булагы” коомдук бирикмесинин жетекчиси Кол өнөрчү Алтын Жанышбаева

20:20

Лира: Түгөлбай Казаков

20:40

Эстей жүр: Атайбек Бөдөшов

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Туулган жердин тузу алтын.”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Кол өнөр

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Манас ааламы

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Тил адабияты

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: “Рамкадагы адамдар”

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Кыямат"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак

13:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

13:05

Бир өмүр: Ч. Базарбаев

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Музыка дилдин тили

14:20

Кыл калем: "18-19 - кылымдагы Орус көркөм сүрөт искусствосу" көргөзмө

14:40

Классика: Бела Руденко

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: Ө. Даникеев "Арман"

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

16:05

Чак-мак

17:00

Сен сүйгөн обон: Кадыралы Артыков

17:20

Поэзия мүнөттөрү

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Тагдыр тамчылары

20:20

Лира: А. Токомбаев

20:40

Эстей жүр

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Тагдыр тамчылары

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Театр дүйнөсүндө

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Тил табияты

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: “Өмүрдүн күзү”

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Кыямат"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак: Жапар Бейшеналиев

13:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

13:05

Доор баяны: Орто кылым

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Кыргыз композиторлору: М. Бегалиев

14:20

Театр дүйнөсүндө: К. Медетбеков

14:40

Классика: А.Дворжак

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: Ө. Даникеев "Арман"

15:40

Таңшы комуз: М. Исаков

16:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

16:05

Ой талкуу: Ырчы-аткаруучуларга концерттик зал керек!

17:00

Сен сүйгөн обон: Ж.Сыдыков

17:20

Поэзия мүнөттөрү

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Асылзат: А. Чилетирова

20:20

Лира: Жолон Мамытов

20:40

Эстей жүр

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: Ата конуш

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Асылзат

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Кыл калем

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Тил табияты

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: Сыр сактай билүү

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Кыямат"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак: К. Молдокасымов

13:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

13:05

Көчмөн дүйнө: Тери иштетүү жана буюмдар

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Оркестр үнү жаңырат

14:20

Адабият алптары

14:40

Классика: А. Тулеев

15:00

Айтыш

15:20

Адабияттык уктуруу: Ө. Даникеев "Арман"

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

16:05

Улут саламаттыгы: Боор оорулары

17:00

Хит-парад

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Эл ичи өнөр кенчи: Л. Арабекова

20:20

Лира: С.Жусуев

20:40

Эстей жүр

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: "Кышкы көл"

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР Гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Эл ичи өнөр кенчи

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00

Таңкы концерт

5:40

Көчмөн дүйнө

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

6:50

Асыл ойлор

7:00

Кутман таңың менен, Кыргызстан!

9:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

9:05

Аккордеон кайрыктары

9:25

Тил табияты

9:35

Кубулжуйт элдик аспаптар

9:47

Демге дем: “Максаттуу жашоо”

10:00

"Муз-Арт" журналы

10:40

Айтматовду окуу: "Кыямат"

11:00

Ыр десте

12:00

Күн чубак: С. Садыкова, Р. Жумакунов

13:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

13:05

Нуска: “Улуулардан улуу сөз”

13:25

Искусство чеберлеринин концерти

13:37

Адабияттык уктуруу: "Сынган кылыч"

14:00

Мукам добуш: Н. Обухова

14:20

Сахна: "Үч кемпир" Жаш көрүүчүлөр театры

14:40

Кылым мурасы

15:00

Дастан-термелер

15:20

Адабияттык уктуруу: Ө. Даникеев "Арман"

15:40

Таңшы комуз

16:00

Жаңылыктар, анонс, аба-ырайы

16:05

Ой талкуу: Карылыктын кадыры

17:00

Сен сүйгөн обон: Ж Кайыпов

17:20

Поэзия мүнөттөрү

17:30

Ойлонууга 10 секунд

18:00

Эргиме

19:00

Ыр десте

20:00

Ыр кесипти тандабайт: Чыңгыз Турдугулов дарыгер

20:20

Лира: Т.Кожомбердиев

20:40

Эстей жүр

20:50

Жомок маалы

21:00

Кытай терезеси

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР Гимни

0:00

Күн чубак

1:00

Эргиме

2:00

Эстей жүр

2:10

Ыр кесипти тандабайт

2:30

Кыргыз радиосунда классика

5:00 азыр эфирде

Таңкы концерт

5:40

Доор баяны

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан: Темиркул Үмөталиев

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кулкү менен ыр менен

8:30

Дил маек

9:00

Ой талкуу

10:00

Аңгемелер түрмөгү: Мурза Гапаров “Газала”

10:30

Адабий тааным: Калыгул олуя

10:40

Жаңы кабыл алынган чыгармалар

11:00

Ыр десте

12:00

Бекбекей-Шырылдаң

13:00

Театр микрофондо: Ш.Садыбакасов “Ак боз ат”

15:00

Өнөр сереси: Б. Тилегенов

17:30

Акыл шерик

18:20

Эстрадалык концерт

18:40

Саякат: Түркмөнстан

19:10

Замандаш: Акмат Калыбеков

19:30

Лирикалык концерт

20:00

Шыгыр

20:20

Поэзия мүнөттөрү

20:30

Алтынчы күндүн кечинде: К. Урманбетов

21:00

Кытай терезеси

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Бейпил түн: “Шуулдаган теректер”

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни

0:00

Театр микрофондо

2:00

Өнөр сереси

4:30

Саякат

4:50

Поэзия мүнөттөрү

5:00

Таңкы концерт

5:40

Бир өмүр

6:00

Кыргыз радиосунун ачылышы: КР гимни, бата, музыка

6:10

Улуу Манасты укчу маал

6:20

Таң шоокуму

7:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан: “Ак Саткын менен Кулмырза”

7:30

Лирикалык концерт

8:00

Кутмандуу болсун күнүңөр

8:30

Муза

9:00

Ой талкуу

10:00

Радиотренинг: Өспүрүм балдарга мамиле

10:30

Уялаш таланттар: Алмазбек, Ширин, Эрнак Абдыракмановдар

11:00

Ыр десте

12:00

Бейне: КР эл артисти К.Турапов

13:00

Театр микрофондо: М.Байжиев “Алтынчы күнү кечинде”

15:00

Өнөр сереси

17:30

Радиотеатр: Аскар Ахмедов "Кокустуктагы козголоң"

18:00

Лирикалык концерт

18:30

Тагдыр тамчылары: Тагдыр деген эмне?

19:00

Кыргыз радиосунун алтын казынасынан

19:30

Радиомектеп

20:00

Ретро концерт: Ч.Кожомжаров атындагы ансамбль

20:20

Поэзия мүнөттөрү

20:30

Ыр канатында: Э.Талипов

21:00

Кытай терезеси

22:00

Айлуу түндө ак тилек

23:00

Арзуу айткан айлуу түн: Ж. Өзүбекова

23:30

Жүрөктө калган ырлар

23:57

Кыргыз радиосунун жабылышы: КР Гимни

0:00

Театр микрофондо

2:00

Өнөр сереси

4:30

Ретро концерт

4:50

Поэзия мүнөттөрү