Көрсөтүүлөр программасы Биринчи Радио

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:45

Миграция

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Туура сөз

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Туура сөз уландысы

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Туура сөз уландысы

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

BBC sport news Ретрансляция

16:09

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы уландысы

17:00

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС Ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

BBC News Ретрансляция

22:06

Футбол kg

22:36

Футбол kg

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы. КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Экология

10:44

Улуттук Банк билдирет

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня (уландысы)

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Спорт плюс

12:45

Спорт плюс уландысы

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

BBC sport news Ретрансляция

16:09

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы уландысы

17:00

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

BBC News Ретрансляция

22:06

Инсанат

22:30

Инсанат (уландысы)

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы. КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Борбор Азия

10:45

Национальный Банк сообщает

10:55

Сөздүк

10:58

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня (уландысы)

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Радиоклиника Рак оорулары

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Радиоклиника уландысы

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Радиоклиника уландысы

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

BBC sport news Ретрансляция

16:09

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

BBC News Ретрансляция

22:06

Инсанат

22:30

Инсанат (уландысы)

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы. КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан Маалымат топтому.

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Асылзат

10:45

"Абайла айдоочу"

10:55

Сөздүк

10:58

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Күндүн темасы

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Күндүн темасы

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Бүгункү Бишкек

12:20

Новости на Биринчи радио

12:25

Бүгункү Бишкек уландысы

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Бүгункү Бишкек уландысы

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

BBC sport news Ретрансляция

16:09

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС Ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

BBC News Ретрансляция

22:06

Күндүн темасы

22:30

Күндүн темасы (уландысы)

22:48

Миграция дүйшөмбүдөн

22:57

Сөздүк

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы. КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Коом жана дин

10:55

Биринчиде музыка

10:57

Сөздүк

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Кундүн темасы

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Күндун темасы

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Элеттеги элим бар

12:30

Особое мнение

12:45

Особое мнение уландысы

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Гений

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

BBC sport news Ретрансляция

16:09

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС Ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

BBC News Ретрансляция

22:06

Жума хутбасы

22:30

Жума хутбасы бейшембиден

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.Крнын Гимни

6:04 азыр эфирде

Биринчиде музыка

6:30

Жер жана адам

6:50

Борбор Азия

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:05

Новости на Биринчи радио

7:10

Өкмөттүк саат

7:40

Спортивная неделя

7:50

Биринчиде жаңылыктар

7:55

Новости на Биринчи радио

8:00

Элеттен кабарлар

8:15

Эрезе

8:30

Достук

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Достук

13:00

Биринчиде жаңылыктар

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Достук

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

BBC sport news Ретрансляция

16:04

Достук

18:00

Апта Апта ичиндеги жаңылыктар

18:40

Апта Итоги недели

19:20

Достук

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

BBC News Ретрансляция

21:06

Достук

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Кытай терезеси Ретрансляция

23:00

Спортивная неделя

23:10

Жер жана адам

23:30

Биринчиде музыка

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:04

Биринчиде музыка

6:30

"Абайла айдоочу"

6:40

Мекеним Кыргызстан

6:50

Футбол алаамы

7:00

Ата журт ажары

7:10

Святые минуты православия

7:25

Арт-ньюс

7:40

Спорт жумалыгы

7:50

Биринчиде жаңылыктар

7:55

Новости на Биринчи радио

8:00

Кыргызстанда чыгарылган

8:30

Балдар FM тартуулайт

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Балдар FM тартуулайт

13:00

Биринчиде жаңылыктар

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Балдар FM тартуулайт

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

BBC sport news Ретрансляция

16:04

Достук

18:00

Апта

18:40

Апта

19:20

Достук

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

BBC News Ретрансляция

21:06

Достук

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Кытай терезеси Ретрансляция

23:00

Спорт жумалыгы

23:10

Достук

23:40

Биринчиде музыка

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни